FAQ

 

Kaffen er for varm eller for kold
Tryk på drejeknappen et par sekunder for at fremkalde hovedmenuen, og fra punktet "Min kaffe" vælg standard eller den profil du ønsker, og vælg til slut den drik du ønsker. Her under "Temperatur" i menuen vælges den ønskede bryggetemperatur.
(ikke understreget!)
mere
mindre

Latte macchiato eller cappuccino er ikke varm nok
Kontroller standardindstillingerne i hovedmenuen. Temperaturen for kaffe skal være indstillet til høj. Du kan også reducere mængden af mælk eller indstille den til nul, og derved øge mængden af opskummet mælk. Opskummet mælk er som regel varmere, så med disse indstillinger burde din drik opnå den ønskede temperatur.
mere
mindre

Hvor meget kaffe kværnes der for hvert niveau af kaffestyrken?
For Caffeo® CI® kværnes følgende mængde for hvert styrkeniveau ca.:

1 bønne -> 7g
2 bønner -> 9g
3 bønner -> 11g
4 bønner -> 13g
mere
mindre

Hvordan ændrer jeg standardindstillingerne på min Caffeo® CI®?
Vælg "Min kaffe"-indstillingen i menuen. Bekræft underindstillingen "standard" med drejeknappen. Her kan du ændre alle standardindstillinger individuelt efter din smag.
mere
mindre

Hvor laves der ingen opskummet mælk? Hvorfor suges der ikke mælke fra mælkebeholderen?
a) Mælkeenheden kan være blokeret af mælkerester. Fjern mælkeenheden og rengør den under rindende vand. Du kan også rengøre mælkeenheden i opvaskemaskinen. Kør det "intensive rengøringsprogram" (rengøringsprogram for mælkesystemet) ifølge brugervejledningen. Hver gang du bruger mælk, kør det hurtige og hygiejniske program "Nem rengøring" ved at bekræfte "Nem rengøring?" på displayet med to tryk på drejeknappen. Programmet "Nem rengøring" forebygger mælkerester i at sætte sig fast på mælkeslangen og sikrer at din mælkeenhed altid er hygiejnisk.
Udfør afkalkningsprogrammet.

b) Indsugningsrøret på mælkebeholderen er muligvis ikke korrekt forbundet til låget.
Kontroller om indsugningsrøret er korrekt forbundet til låget.

c) Mælkeslangen er muligvis ikke korrekt forbundet til udløbet eller til mælkebeholderen.
Kontroller om mælkeslangen er korrekt forbundet.
mere
mindre

Hvordan fremkalder jeg rengørings- / afkalkningsprogrammet?
Hold drejeknappen nede i mindst 3 sekunder, displayet viser nu indstillingsmenuen. Vælg "Vedligeholdelse" i menuen. Nu kan du vælge mellem de forskellige programmer til afkalkning og rengøring.
mere
mindre

Hvad betyder "Nem rengøring"?
"Nem rengøring" er et hurtigt og hygiejnisk rengøringsprogram til Caffeo® CI® mælkesystemet. Mælkesystemet rengøres med varmt vand og derefter med en dampstråle. Det er bedst at gøre hver gang du bruger mælk eller opskummet mælk, for at forebygge at mælkeslangen/mælkesystemet bliver blokeret. Maskinen husker dig automatisk på at gøre dette, du kan også fremkalde programmet "Nem rengøring" i menuen under "Vedligeholdelse".
mere
mindre

Hvad betyder "Intensiv rengøring"?
"Intensiv rengøring" er et rengøringsprogram til Caffeo® CI® mælkesystemet. Vi anbefaler at udføre "Intensiv rengøring" mindst en gang om ugen afhængig af brug. Maskinen husker dig automatisk på at udføre programmet. For at udføre programmet "Intensiv rengøring" skal du bruge Melitta® PerfectCLEAN mælkesystemrens. Hæld 50ml (et niveaumærke) rensemiddel i mælkebeholderen og fyld op med 450ml varmt vand (op til 0,5L niveauet). Start programmet "Intensiv rengøring" i menuen under "Vedligeholdelse". Skyl mælkebeholderen grundigt med vand efter rengøring.
mere
mindre

Displayet viser "indsæt bryggeenhed".
Bryggeenheden er muligvis ikke indsat korrekt. Frigør bryggeenheden og klik den tilbage på plads igen. Hvis bryggeenheden fortsat blinker, fjern bryggeenheden og indsæt den igen og klik den på plads.
mere
mindre

Bryggerenheden vil ikke passe i pladsen igen efter at være blevet fjernet.
Motoren står muligvis ikke i den korrekte position. Kontrollér om vandbeholderen er fyldt, og om drypbakken er på plads. SLUK for apparatet og TÆND det igen. Tryk så samtidig på knapperne for My-Coffee og tænd/sluk-knappen i mere end 2 sekunder. Motoren flyttes nu i position. Gen-indsæt bryggerenheden og kontrollér at den er låst korrekt på plads.
mere
mindre

Displayet indikerer at jeg skal påfylde vand selvom beholderen allerede er fuld
a) Vandbeholderen står muligvis ikke i den korrekte position.
Kontroller at vandbeholderen er korrekt klikket på plads i holderen bagpå.

b) Flyderen der viser vandniveauet kan sidde fast.
Fjern vandbeholderen, tøm den og ryst den for at frigøre flyderen.
mere
mindre

Symbolet for kaffeslisken lyser selvom kaffeslisken er lukket!
Magneten på kaffesliskens låg kan være gået løs. Kontroller om magneten ligger i kaffeslisken eller bryggeenheden, eller om den er faldet ned i beholderen med kaffegrums. Når du finder magneten indsættes den igen på låget til kaffeslisken.
Du kan bestille et nyt låg til kaffeslisken ved at ringe tlf: 46353000
mere
mindre