Få 10% på din næste bestilling!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag eksklusive tilbud og nyheder. Vi giver også tips til, hvordan du kan tilberede den bedste kop kaffe.

Derudover får du 10% rabat på din næste ordre i vores webshop!

  • Gratis fragt ved køb over 350 kr
  • Levering af Bring
  • 2 års garanti på nye espressomaskiner
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Melitta Nordic AB’s webshop

1 Generelt
Disse generelle handelsbetingelser (”Handelsbetingelser”) er gældende fra og med 1. september 2021, når du som forbruger handler i webshoppen på vores hjemmeside www.melitta.dk (”Hjemmesiden”) (”Webshoppen”). Disse almindelige vilkår udgør sammen med din ordrebekræftelse aftalegrundlaget for dit køb.


2 Forretningsoplysninger

Sælger: Melitta Nordic A/S, CVR: 61126910 (”Melitta”, ”vi” eller "os")
Adresse: Postboks 253, 0900 København C, Danmark
Kundeservice: kontakt@melitta.dk eller webshop@melitta.dk


2.1 Melitta har som sit formål at producere, markedsføre og sælge husholdningsprodukter, med særligt fokus på husholdningsfilm, støvsugerposer og produkter til fremstilling af kaffedrikke samt import og eksport af sådanne produkter, og dermed forenelige aktiviteter.


2.2 ”Køber” betyder den person, som i ordren er angivet som køber, og er i det følgende også omtalt som ”du” eller "dig".


3 Bestilling af varer


3.1 Kun personer, som er 18 år eller ældre, må handle hos Melitta gennem webshoppen.

3.2 Når du afgiver en ordre i webshoppen, skal du samtidig acceptere disse Almindelige Vilkår.

3.3 Ved ordreafgivelse i webshoppen fremsendes automatisk ordrebekræftelse til den mailadresse, du har angivet. Ordrebekræftelsen indeholder alle nødvendige oplysninger om købet. Det er vigtigt, at du kontrollerer, at ordrebekræftelsen er korrekt, og at du straks orienterer os om eventuelle fejl.

4 Priser

4.1 Alle priser i webshoppen er angivet inklusive moms. Ordrebekræftelsen indeholder alle de med ordren forbundne omkostninger, eksempelvis fragt og emballage.

5 Betalingsvilkår

5.1 Vi tilbyder betalingsalternativ i samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige.
Nærmere oplysninger om Klarna finder du her. Hvis du vil læse om deres brugervilkår kan du følge dette link.
For at kunne tilbyde de forskellige betalingsmuligheder har vi brug for at kunne dele dine person-, kontakt- og ordreoplysninger med udbyderne af de respektive betalingstjenester. Du anbefales at læse vores databeskyttelsespolitik.
Brugen af disse oplysninger er underlagt gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas databeskyttelsespolitik.

6 Levering

6.1 Alle ordrer er med forbehold for tilgængelighed. Varer, som haves på lager, leveres normalt inden for det i ordrebekræftelsen anførte antal hverdage. Tidspunkt for varernes afsendelse kan variere alt efter tilgængelighed, ligesom den anførte leveringstid kan påvirkes af forsinkelser eller force majeure-begivenheder. I så fald vil du blive orienteret herom ved meddelelse til din anførte mailadresse.

6.2 Varerne vil blive leveret på den i ordrebekræftelsen anførte måde. Melitta bærer risikoen og ansvaret for produkterne, indtil de overtages af dig, dvs. når produkterne er leveret til dig.

6.3 For uafhentede varer med en værdi under kr. 350 fratrækkes kr. 69 fra tilbagebetalingen. Dette beløb er til dækning for vores omkostninger til returnering og administration. Husk derfor altid at hente dine varer senest 10 dage fra pakkens ankomst til postkontoret.

6.4 Der gælder følgende begrænsninger for levering af ordre: der sker ikke levering til Grønland og Færøerne.

7 Garanti

På nogle af varerne i webshoppen yder Melitta en garanti, som ligger ud over, hvad der kræves efter gældende forbrugerlovgivning. Oplysninger om garantiperiode og specifikke garantivilkår for de enkelte varer kan ses på hjemmesiden og i den brugsanvisning eller anden instruktion, som følger med varen. Kun oprindelige produktionsfejl omfattes af garantien. Garantien omfatter således ikke eventuelle fejl og mangler, som måtte opstå under eller efter personlige ændringer af produktets funktion eller udseende, såsom ombygning, opgradering eller anden konfiguration af produktet. Reservedele er ikke omfattet af garantien. Din ordrebekræftelse gælder som garantibevis. De ufravigelige forbrugerrettigheder efter lovgivningen berøres ikke af garantien.

8 Fejl i varen

8.1 Hvis en vare, du modtager, er fejlbehæftet, beskadiget eller afviger fra det bestilte, beder vi dig kontakte os hurtigst muligt og indberette fejlen/skaden/afvigelsen, hvorefter vi vil vende tilbage til dig med forslag til løsning. Alt efter hvori fejlen består, kan du eventuelt blive tilbudt reparation, ombytning eller returnering.

8.2 Hvis varen på leveringstidspunktet viser tegn på at være blevet beskadiget under transport, anbefales du at meddele vores kundeservice dette skriftligt og med det samme. For at vi kan gøre krav gældende over for fragtmanden, skal vi nemlig anmelde skaden inden for 1-3 dage. Vi beder dig derfor venligst reklamere over for os inden for samme tid. Hvis skaden er synlig på den ydre emballage, er det vigtigt, at du gør opmærksom på dette ved modtagelse af pakken. For at kravet mod fragtmanden skal kunne håndteres korrekt, skal du gemme emballagen og adressemærkaten fra den beskadigede leverance.

8.3 Bemærk venligst, at du ikke har ret til returnere en vare på grund af fejl eller skade, som vi allerede før køb og modtagelse af varen havde orienteret dig om, og heller ikke, hvis fejlen eller skaden skyldes, at du har anvendt produktet på en måde, som det ikke er beregnet til, eller i strid med brugsanvisningen eller instruktionerne, eller hvis fejlen er en følge af almindelig slitage eller forsætlig eller skødesløs brug.

9 Fortrydelsesret

9.1 Ved køb af varer i webshoppen er der 14 dages fortrydelsesret i overensstemmelse med gældende forbrugerlovgivning. Fristen begynder at løbe, når du modtager den bestilte vare. Du har således ret til at fortryde købet uden at angive nogen grund hertil. Du skal blot efter ordreafgivelsen og senest 14 dage efter at have modtaget varen skriftligt meddele vores kundeservice, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

9.2 Fortrydelsesretten frafalder i tilfælde af, at maskinen benyttes på en måde som ikke havde været acceptabelt i en fysisk butik – f.eks. hvis du brygger kaffe, kværner kaffebønner, koger vand eller skummer mælk.

9.3 I så fald skal varen returneres til os senest 14 dage efter din meddelelse til os om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Medmindre vi har givet meddelelse om andet, betaler du selv for returforsendelsen. Varen skal returneres forsvarligt indpakket, i god stand og i original emballage. Returvarer skal sendes til Melitta i overensstemmelse med de metoder og anvisninger, som på hjemmesiden er angivet under fanebladet "Returnering". Du har ansvaret for varen efter modtagelsen og bærer transportrisikoen under returforsendelsen. Dit ansvar ophører ved Melittas modtagelse af det returnerede. Gem venligst forsendelseskvitteringen på returvarer.

9.4 Melitta refunderer beløbet for returvaren snarest muligt og senest 14 dage fra vores modtagelse af din meddelelse om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Melitta forbeholder sig dog retten til at vente med at refundere beløbet, indtil varen er modtaget retur af Returhuset, eller indtil du har fremlagt dokumentation for returnering, f.eks.forsendelseskvittering. Medmindre andet aftales, tilbagebetales beløbet til dig via samme betalingsmetode, som du valgte ved ordreafgivelsen.

9.5 Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret, kan du anvende den standardblanket, som du finder nederst i dette dokument.

9.6 Bemærk venligst, at der ikke er fortrydelsesret på følgende varetyper:
(a) Varer, som er fremstillet efter dine anvisninger, eller som på anden måde har et tydeligt personligt præg;
(b) Varer, som på grund af sundheds- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres med brudt emballage, og hvor du har brudt emballagen;
(c) Varer, som hurtigt kan fordærves eller blive for gamle (f.eks. madvarer og levnedsmidler, herunder kaffe).

10 Reklamationsret

10.1 Du har i henhold til købelovens mangelsregler to års reklamationsret fra modtagelse af varen. Opdager du en fejl ved varen, skal du dog inden for rimelig tid skriftligt underrette vores kundeservice herom, idet du i modsat fald fortaber retten til at reklamere. Reklamationer inden for to måneder regnes altid for at være foretaget inden for rimelig tid. Har du ikke senest to år fra modtagelsen reklameret over en fejl i varen, fortaber du som udgangspunkt retten til at reklamere.

10.2 Ved meddelelse om reklamationen beder vi dig venligst oplyse, hvad der er galt med varen. Melitta har pligt til at afhjælpe originale fejl, dvs. fejl, som var til stede, da du købte varen. I sådanne tilfælde kan Melitta f.eks. reparere produktet, ombytte varen med en ny, fejlfri vare, give dig nedslag i prisen eller hæve købet. For nærmere oplysninger om, hvordan Melitta behandler reklamationer, se her.

10.3 Venligst undgå skader på samt at svine maskinen til. Du bedes returnere varen i originalemballage inklusive alle dele, tilbehør samt dokument (evt. brugsanvisning). Ved behov kan en ekstra beskyttende ydre emballage også anvendes for en sikkerheds skyld. Hvis du ikke har originalemballagen længere er det dit ansvar at pakke varen forsvarligt ind så at den ikke udsættes for eventuelle transportskader.

10.4 Venligst undlad at returere varer til os uden at have kontaktet os og fyldt i returformular. Dette kan forårsage komplikationer i vores returhåndtering da vi vil have svært ved at knytte returen til en bestilling, som leder til forsinket tilbagebetaling.

11 Force majeure

11.1 Hvis levering forsinkes som følge af en hindring uden for Melittas kontrol, som Melitta ikke med rimelighed kunne forventes at forudse på købstidspunktet, og hvis følger Melitta heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet, har Køber ikke ret til erstatning for forsinkelsen. Sådanne hindringer kan eksempelvis være arbejdskonflikt, krig, brand, lynnedslag, terrorangreb, ændring af myndighedsbestemmelser, sygdomsspredning, naturkatastrofer eller visse typer tekniske problemer eller fejl i el-/tele-/dataforbindelser eller anden kommunikation.

11.2 Hvis forsinkelsen kan tilskrives nogen tredjemand, som Melitta måtte benyttet med henblik på helt eller delvis opfyldelse af købet, er Melitta ikke erstatningsansvarlig, i det omfang den pågældende tredjemand heller ikke ville være ansvarlig i henhold til det ovenfor anførte. Tilsvarende gælder, hvis forsinkelsen kan tilskrives en af Melitta anvendt leverandør eller nogen anden i tidligere salgsled.

12 Behandling af personoplysninger

For at Melitta kan opfylde din ordre, er vi nødt til at behandle personoplysninger om dig. Melitta er i den forbindelse som dataansvarlig ansvarlig for, at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og Melittas til enhver tid gældende databeskyttelsespolitik, som du finder her. Her finder du også oplysninger om dine rettigheder, og hvordan du udøver dem.

13 Klager og feedback

Ros eller klager kan sendes til vores kundeservice, som du kan skrive til på webshop@melitta.dk.

14 Lovvalg og tvister

14.1 Disse Almindelige Vilkår er underlagt svensk ret, medmindre der gælder andet grundet ufravigelige forbrugerretlige regler.

14.2 Skulle der opstå tvist, er det vor målsætning altid at nå frem til den bedst mulige løsning. Hvis tvisten ikke kan løses i samarbejde med Melittas kundeservice, kan du henvende dig til forbrugerstyrelsen, som du finder nærmere oplysninger om på www.forbrug.dk.

14.3 Endelig har du mulighed for at klage direkte og online via EU-kommissionens onlinetvistbilæggelsesplatform, som du finder her. Indsender du en klage via denne platform, videresendes din sag automatisk til det relevante nationalt ansvarlige tvistbilæggelsesorgan. Dette tvistbilæggelsesorgan tager derefter kontakt til Melitta og forsøger at løse tvisten udenretligt.

14.4 Enhver tvist, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse Almindelige Vilkår, eller som i øvrigt vedrører retsforholdet mellem dig og Melitta, og som ikke kan løses på anden vis, jf. ovenfor, skal afgøres endeligt ved de almindelige svenske domstole, medmindre anden værneting er gældende grundet ufravigelige forbrugerretlige regler.

 

Bilag 1 - Standardfortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
- Til: Melitta Nordic A/S, CVR 61126910, Postboks 253, 0900 København C, Danmark
- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)
- Bestilt den (*)/modtaget den (*)
- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
- Dato


(*) Det ikke relevante udstreges

 

Vores e-mail: kontakt@melitta.dk

Udgivet: Januar 2023

Download handelsbetingelserne

Sidst set