Retslige henvisninger

 
Ophavsret

® = Registreret mærke, tilhørende en virksomhed inden for Melitta Gruppe. Vores websider er ophavsretsligt beskyttet.‎ Anvendelse af vores websider til kommercielle eller politiske formål helt eller deltvist eller i ændret form kræver principielt forud skriftligt samtykke fra Melitta Group Management GmbH & Co. KG. Det er tilladt at udskrive, kopiere eller downloade filer til udelukkende privat brug.

Mærker, titler, logoer

Alle de produktnavne, der er nævnt på vores hjemmeside, er mærker, der tilhører virksomhedsgruppen Melitta, uanset, om det er fremhævet og kendetegnet med symbolet ® eller ej.


Garanti og ansvar

Informationerne på vores websider udarbejdes med største omhu. Samtidig bestræber virksomhedsgruppen Melitta sig på, at informationerne på websiderne er på den aktuelle stand. Trods omhyggelig sammenstilling af websiderne kan vi ikke påtage os ansvaret for oplysningernes rigtighed og fuldstændighed. Brugen af de indhold, der står til rådighed på websiderne, foregår udelukkende på brugerens ansvar. Der forbeholdes ret til ændringer til enhver tid.


Krydshenvisninger (links)

Links til tredjeparters websider, som befinder sig på vores hjemmeside, underligger på ingen måde indflydelse fra virksomhedsgruppen Melitta. Denne er, for så vidt intet andet er anført, ikke ansvarlig for deres indhold. Forhåndenværende links til tredjeparters websider udgør ingen anbefaling af deres indhold fra virksomhedsgruppen Melittas side, såfremt der ikke særligt henvises dertil. Virksomhedsgruppen Melitta er ikke ansvarlig for fremmede indhold, der kan nås over sådanne links.


Online Dispute Resolution

Europa-Kommissionen tilbyder en online konfliktløsningsplatform, der kan findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke forpligtede til at deltage i en konfliktløsningsproces ved en voldgiftstjeneste for forbrugere og er ikke villige til at gøre det.

Vores e-mail- adresse er: melitta@melitta.dk