Sådan gør Melitta® kaffe til en nydelse arrow_down leaves bohnen cherries cherries overview_cup
Familievirksomhed
old_photo photo_eye
old_cup powder siegel

Melitta Bentz®

Melitta® kvalitetens grundlægger

Melitta Bentz elskede kaffe som ingen anden.
1908 opfandt hun det første kaffefilter og lagde dermed grundstenen til den moderne kaffenydelse. Familievirksomheden
Melitta var født og lever nu i 4. generation glæden ved kaffen.

Vi hos Melitta us_map us_hat us_photo3 us_photo4 us_cherries

Vore medarbejderes lidenskab for kaffe og identifikationen med "deres" produkter er en kvalitet, som vi hos Melitta er særlig stolte af og hele tiden fremmer og videreudvikler.

V

V

i ved, hvad der udgør
en kaffe i høj kvalitet.
Funderet viden om kaffe
er "program" hos vore medarbejdere:

Fra sensorik-kurser til Barista-certificering.

V

V

i agerer i hele verden
og taler med vores internationale kollegaer
om tendenserne på kaffemarkedet

R

R

egelmæssigt er vi på besøg i dyrkningsområder og kaffeplantager.

Tæt på forbrugeren customer_handel

Betyder hos os en livlig kontakt med kunder:

  • — Rundspørge hos kunderne
  • — Prøvesmagninger med forbrugere
  • — Inddragelse ved produktudviklinger
  • — Personlig Melitta-kundeservice
Opfinderånd inventor_cup inventor_cup inventor_cup inventor_earth inventor_blueprint inventor_inlay Coffee Innovations Award

Med opfindelse af det første kaffefilter viste 
Melitta Bentz en opfinderånd, som i dag stadig er vores motivation til at tilbyde kaffenydelse ved tidens puls.

V

V

ed kreation af usædvanlige smagsnoter lader vi os inspirere af de forskellige kaffekulturer og kaffesorter fra hele verden.

M

M

ed vores egen forskning & udvikling skaber vi en tidssvarende tilberedning i moderne design. Herved trækker vi på knowhow'et fra udvalgte universiteter og forskningskredse.
Mere om vores kontinuerlige udviklinger

Kaffekompetence kompetenzen_book kompetenzen_cup kompetenzen_pencil kompetenzen_beans

Mere end 800 aromaer kan der lokkes ud af komplekse kaffebønner, når de ristes. Det er senere afhængig af den optimale tilberedelse, om kaffens fulde karakter også kan udfolde sig. Ingen har mere viden om kaffe fra bønne til kop.

Omhyggeligt valg af mangfoldige bønner

Skjulte smagsnoter frigives ved hjælp af årtiers erfaring med at riste og blande kaffe.

Tilberedning, som gavner aromaen: Fra opfindelsen af kaffefilteret over kaffemaskiner hen til komplekse automatiske kaffemaskiner

Succesgaranti for perfekt kaffenydelse!

Kvalitetssikring Kvalitetssikring savety_arrow savety_pins

På hvert tidspunkt af dens rejse kommer kaffen kun i hænderne på sande eksperter. Således kan vi garantere en kontinuerlig høj kvalitet for hver enkelt kop.

For at vælge de bedst egnede kaffesorter iagttager vores råkaffe-eksperter på hele verdenen nøjagtigt dyrkningsbetingelserne og plejer gode og mangeårige kontakter til forhandlere og eksportører. Således finder de også frem til rariteter.

Ved hver levering af råkaffe gennemfører vores medarbejdere kvalitetskontrollen en tredobbelt håndristning, brygning og smagsprøvning - kun hvis alle smagsprøver frigives, går kaffen videre til vores risteri.

Kontinuerlige kontroller af vores Melitta® Filtertüten® fra råstoffet til det færdige produkt garanterer for bedste kvalitet og enestående smag.

Kontroller og langtidsprøvning af vores apparater langs hele produktionsprocessen sikrer den bedste kvalitet og en lang levetid.

Certificeringer af uafhængige institutter

og byder på den bedst smagende kaffe i Melitta®kvalitet og et stort udvalg af udstyr til innovativ tilberedning af kaffe -  fra håndfilter til automatiske kaffemaskiner.

close_button

Uafhængige testpersoner

beskræfter Melitta® kvaliteten

Melitta® BellaCrema® Selection des Jahres

Melitta® BellaCrema® Selection des Jahres

Melitta® BellaCrema® Vollautomaten-Kaffee

Melitta® BellaCrema® Vollautomaten-Kaffee

Melitta® BellaCrema® Pads

Melitta® CAFFEO® CI®

Melitta® CAFFEO® SOLO®

Melitta® Filtertüten®

Melitta® CAFFEO® CI®

Melitta® ENJOY® Glas

Melitta® CAFFEO® Gourmet

Melitta® CAFFEO®  SOLO® & milk

Melitta® CAFFEO® Bistro

Melitta® Aroma Signature® / Excellent

close_button

Niveauer af kvalitetsgaranti

Kaffe
Filtertüten®
Elektriske apparater
Definition af kvalitetsstandarder

Definition af kvalitetsstandarder

1

Forbrugertest og den sidste nye viden om kaffetilberedning som målestok (at lovbestemmelser overholdes er en selvfølge)

Valg af råkaffen

Valg af råkaffen

2

Første kontrol af bønnernes udseende og smagsprøve før køb

3

Anden kontrol af bønnernes udseende og smagsprøve inden afskibning fra oprindelseslandet

4

Tredje kontrol af bønnernes udseende og smagsprøve efter modtagelse hos os og inden frigivelse til produktion

Ristning

Ristning

5

Første sigtning af uønskede fremmedlegemer, f. eks. små træstykker eller sten før ristning

6

Ristning af hver bønne efter dens beskaffenhed til den ønskede smagsprofil

7

Permanent kontrol af den ristede kaffe for den ønskede ristningsgrad

8

Anden sigtning af uønskede fremmedlegemer

Formaling

Formaling

9

Formaling nøjagtigt afstemt efter senere tilberedningsmåde

10

Permanent kontrol af formalingsgraden

11

Tredje sigtning af resterende fremmedlegemer

Emballering

Emballering

12

Første kontrol af emballagens udseende inden påfyldning

13

Aromasikker emballage i aluminiumbelagt folie i vakuum eller med aroma-ventil og permanent tæthedskontrol

Final kvalitetsfrigivelse

Final kvalitetsfrigivelse

14

Anden kontrol af emballagens udseende

15

Anden tæthedskontrol af emballagen

16

Kontrol på vægten

17

Tjek af nem håndtering af emballagen

18

Final kontrol af den ønskede ristningsgrad

19

Final kontrol af den tilstræbte formalingsgrad

20

Final smagskontrol af hver parti

prøveudtagning hver time

Rundspørger hos kunder

Rundspørger hos kunder

1

Tilskyndelser fra rundspørger hos kunder og forhandlerønsker

Valg af råstoffer

Valg af råstoffer

2

Første test af råstofferne i laboratoriet om de principielt er egnede

3

Maskintest og frigivelse af råstoffet til produktionen

4

Kontrol af leverandøren med en lokal audit

Papirfremstilling

Papirfremstilling

5

Rensning af råstoffet

6

Fremstilling af filterpapiret efter anvisninger

7

Regelmæssig kontrol af de vigtigste kvalitetsparametre

8

Permanent kontrol af det fremstillede papir for visuelle fejl

9

Markering og udklipning af de visuelle fejl i papiret

10

Gennemførsel af produktaudit

Fremstilling af Filtertüten®

Fremstilling af Filtertüten®

11

Fremstilling af kaffefiltrene efter anvisninger

12

Kontinuerlig kontrol for fremmedlegemer

13

Regelmæssig kontrol af prægesømmens stabilitet

14

Regelmæssig kontrol for visuelle fejl i filterposerne

15

Ekstra stikprøvekontroller

Emballering

Emballering

16

Visuel kontrol af emballeringsmateriale inden påfyldning

17

Kontinuerlig kontrol af korrekt påfyldning

18

Kontrol af den færdige emballage for visuelle fejl

Frigivelse af produktet

Frigivelse af produktet

19

Kontrol af produktet efter tjekliste

20

Ekstra stikprøvekontroller

Rundspørger hos kunder

Rundspørger hos kunder

1

Tilskyndelser fra rundspørger hos kunder og forhandlerønsker

Valg af leverandører

Valg af leverandører

2

Første leverandør-audit allerede ved valg af materialet til vores maskiner, aftaler om udviklingstiltag og kontrolskemaer efter de høje Melitta-kvalitetsstandarder for at sikre et konstant højt kvalitetsniveau

Udviklingsprojekt

Udviklingsprojekt

3

Udvikling af maskiner ved konstant hensyntagen af kvalitetskravene på alle trin af produktionsprocessen

4

Intensiv kontrol af maskinerne på de forskellige udviklingstrin prototype, laboratoriemønster og forserie

5

Kontrol og certificering af maskinsikkerheden og ufarlighed

6

gennemførsel af varighedstest og felttest

7

Aftale en bindende kontrolplanlægning for at overholde Melitta-kvalitetsstandarder

8

Kontrol og frigivelse af pilotserien pga. kontrollen af de producerede maskiner

Produktion af maskiner

Produktion af maskiner

9

Permanent varemodtagelseskontrol af de indkøbte komponenter fra andre producenter, som f.eks. varmelegemer, termostater, slanger, elektronik osv.

10

Kontinuerlig kontrol af kvaliteten af de selv producerede sprøjtegodsdele ved leverandøren

11

Formontering af komponenter og montering af maskiner ved strikt overholdelse af angivelserne (kontrol og certificering af maskinsikkerheden samt fødevareretlig ufarlighed går ud over de lovbestemte krav; samarbejde udelukkende med akkrediterede institutter

12

Permanent Inline-kontrol af de enkelte monteringstrin

13

100% slutkontrol af maskinerne for funktion og sikkerhed

Emballering

Emballering

14

Sammenstilling og permanent kontrol af de medfølgende varer

15

Emballering af maskinen og de medfølgende varer

16

Kontrol af de færdige emballage for visuelle fejl

Løbende optimeringsproces

Løbende optimeringsproces

17

Regelmæssig varemodtagelseskontrol ved Melitta for el-apparater med garanteret høj kvalitet og lang levetid

18

Regelmæssige leverandør-audits for at overholde Melitta-kvalitetsstandarderne

19

Kontinuerlig kontrol af kundefeedback, feedback fra salgsområderne og fra kundeservicen

20

Regelmæssige samtaler med leverandøren for at optimere produkternes kvalitet