Nydelse og ansvar

 

MISSION øko & bæredygtighed


1. Vores mission

Ansvar:
For os hos Melitta er den bevidste kaffenydelse, som vi tilbyder med vores produkter, tæt forbundet med vores forretningsfilosofi af bæredygtighed. Dette involverer en varig og stabil balance mellem økonomiske, sociale og økologiske interesser for at sikre vores virksomheds succes på lang sigt og for at beskytte mennesker, dyr og miljøet.

Bæredygtighed:
Vi er orienteret mod modellen for en bæredygtig virksomhedspolitik. Denne sigter mod at imødekomme den nuværende generations behov uden at begrænse fremtidige generationers evne til at tilfredsstille deres behov.

Egnethed til hverdagsbrug:
Vi optimerer vores produkter i en proces med kontinuerlig udvikling og forbedring for at holde CO2-udledninger fra vores produkter på så lavt et niveau som muligt. Med vores produkter har enhver forbruger muligheden for dagligt at bidrage til bæredygtighed.

Målet:
Alle eksisterende Melitta elektriske produkter har undergået et livscyklus-analysetjek. Denne analyse vil blive gentaget hvert andet år for at sikre, at vi kan måle os selv mod markedets aktuelle tekniske krav.

2. Vores bidrag:

Etiketten:
Vi har udviklet en etiket, der hjælper forbrugere med at vælge et produkt, der garanterer bevidst nydelse. Etiketten bruger et værdisystem, som vi har udviklet.

Værdisystemet:
I samarbejde med eksterne partnere har vi udviklet et bedømmelsessystem for vores produkter, som udover objektive, målelige faktorer også tager hensyn til sociale aspekter.

Gennemsigtighed:
Efter klassificering af alle relevante faktorer i værdisystemet vil produkterne blive bedømt ved hjælp af et stjernevurderingssystem. Bedømmelsen vil blive offentliggjort på etiketten for alle Melitta elektriske produkter. Uanset om produktet har én stjerne eller fem.

Kontrol:
Grundlaget for denne bedømmelsesmetode blev udviklet af en uafhængig virksomhed, der rådgiver os om emnet bæredygtighed.

Motivering:
Vores mål hos Melitta er at gøre vores produkter mere bæredygtige og derved mere klima- og miljøvenlige. For os er den aktuelle situation altid blot et skridt videre mod næste forbedring.

3. Vores kriterier: (opdelt efter produktlivscyklus)
a) Fremstilling:

Ressourcer - produkt (vægtning: 20%)
Jo mere miljøvenlige de anvendte ressourcer er, desto lettere produktet er, des bedre er bedømmelsen.

Ressourcer - produktion (vægtning: 25%)
Her vurderes, for eksempel, mængden af energi pr. produkt, der er anvendt i fremstillingsprocessen. Målet med denne kategori er konstant at forbedre vores produktionsmetoder med hensyn til anvendelsen af ressourcer.

Emballage (vægtning: 25%)
Denne kategori involverer vurderingen af vægten på emballagen og de anvendte materialer.

Social aspekt (vægtning: 30%)
Inkluderingen af sociale indikatorer såsom arbejdsforhold hos vores leverandører er det, som gør Melitta-værdisystemet så enestående.

b) Brug:

Energieffektivitet (vægtning: 45%)
Energieffektivitet er kernen i et produkts brugsfase. Her vurderes sådanne indikatorer som energiforbrug ved brug, energibesparende egenskaber samt synligheden af notater til forbrugeren om at spare på energien.

Produktsikkerhed (vægtning: 35%)
Produktsikkerhed omfatter faktorer såsom fødevarelovgivning, certificering (f.eks. ISO 9001) samt materialerestriktioner (f.eks. REACH)

Levetid (vægtning: 20%)
Levetiden relaterer til længden på garantien, som Melitta tilbyder på produktet og til kvaliteten og tilgængeligheden af service- og vedligeholdelsesinformation. Jo lettere disse er at forstå, des længere er den levetid, som kan forventes af produktet. Til gengæld sparer dette ressourcer og beskytter miljøet.

c) Slut på levetid:

(Produktvægtning: 70%, emballagevægtning: 30%)
Disse indikatorer anvendes i overensstemmelse med livsfasen og omfatter, for eksempel, genanvendelighed og bortskaffelse. De individuelle bedømmelser er baseret på en videnskabeligt dokumenteret livscyklus-analyse.

4. Vores bedømmelse

Et produkt kan tildeles et maksimum på fem stjerner. Referencen for vurderingen er et fiktivt ideelt produkt defineret af os. Dette fiktive produkt er en kombination af de bedste tekniske komponenter og software-løsninger, der forefindes aktuelt på markedet for denne produktkategori. Informationerne, som vi indsamler om vores produkt, vil blive vurderet i sammenligning med dette ideelle produkt.

Derudover vil der med henblik på tildelingen af Melitta-etiketten blive medtaget sociale aspekter i forbindelse med vores leverandører. Denne tilgang er ny og gør Melitta-etiketten meget speciel.

Sociale aspekter omfatter rimelige arbejdsforhold og rimelige lønninger


Fuldautomatiske kaffemaskiner
Kaffemaskiner

Kaffefilter

5. Vores løfte

Vi har allerede gjort meget for den mere bæredygtige udvikling af vores produkter. Men vi er involveret i en lang proces, hvis formål fortsat er at udvikle vores produkter på grundlag af endnu flere indikatorer og kontinuerligt forbedrede data. Derfor lover vi hos Melitta at tjekke vores bedømmelsessystemindikatorer hvert andet år, at tilpasse dem til aktuelle udfordringer og at udvide dem regelmæssigt.